Maand: september 2020

Begeleiding voor dementerenden

Categorie : dementie Positief Samen

Begeleiding voor dementerenden? Naarmate dementerenden vorderen in het ziekteproces worden ze steeds afhankelijker van hun omgeving en begeleiding. De mantelzorger zal dan ook steeds meer zorg en ondersteuning moeten geven, en dat kan erg intensief worden. Toch kunnen mensen die lijden aan dementie vaak nog gewoon thuis wonen. Het is belangrijk dat de mantelzorger naarmate het proces vordert niet steeds het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, maar weet waar hulp en begeleiding gevonden kan worden.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam van ruim vijftig ziektes, die allemaal dezelfde symptomen veroorzaken; namelijk dat de hersenen niet meer goed in staat zijn om informatie te verwerken. Doordat zenuwcellen in de hersenen kapot gaan of slecht gaan werken, of de verbinding tussen zenuwcellen verslechterd, functioneren de hersenen niet meer optimaal. Dit kan heel snel gaan, maar vaak is dit ook een langdurig proces, waardoor de dementerende nog jarenlang een redelijk gewoon leven kan leiden. 

Begeleiding voor dementerenden

Begeleiding van dementerenden

Technologische ontwikkelingen in de afgelopen jaren maken het steeds makkelijker om als dementerende zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dit is vaak ook wat men zelf het liefste wil, en bij zeventig procent van de mensen die aan dementie lijden is dit ook mogelijk. Door alarmsystemen, medicijnendispensers en diverse apps wordt het steeds makkelijker. Ook wordt er continue onderzoek gedaan om deze ziektes te behandelen, alhoewel we op dit moment enkel nog in staat zijn om de ziekte te vertragen. Toch blijft het grootste gedeelte van de zorg nog steeds in handen van mantelzorgers en naasten. 

Casemanager

Via de huisarts kan een casemanager dementie aangevraagd worden. Deze trajectbegeleider, ook wel dementieconsulent genoemd, wordt vergoed in de basisverzekering. De casemanager kan, behalve vragen over de ziekte beantwoorden, ook de belangen van de dementerende behartigen en helpen met zorgvoorzieningen en instanties in de regio.

Alzheimer café

Praten met lotgenoten en andere mantelzorgers kan veel hulp bieden. Niet alleen een luisterend oor, maar ervaringen uitwisselen met mensen die soortgelijke situaties ervaren doet je beseffen dat je niet alleen bent. Een Alzheimer Café, Trefpunt of Theehuis is een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen met vragen over dementie.

Begeleiding voor dementerenden

Ondersteuning van mantelzorgers

Mantelzorg is intensief; onderschat het niet en zorg ook voor jezelf. Het kan wonderen doen om af en toe even tijd voor jezelf te kunnen nemen en de zorg even over te dragen aan iemand anders. Ook voor de dementerende is het fijn om contact te hebben met anderen. Denk aan samen koken of eten, lekker in het bos een wandeling gaan maken, of gewoon fijn thuis zitten en een spelletje spelen. Persoonlijke aandacht, waar nodig eventueel ook begeleiding, maar vooral voor gezelschap. Het is belangrijk om niet alleen verder te gaan met het leven, maar daar ook nog plezier aan te beleven. 

Als je op zoek bent naar gezelschap in Amstelveen of omstreken, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek. Positief Samen biedt gezelschap en ondersteuning voor mantelzorgers in Amstelveen en omstreken. We maken ouderen blij en zorgen dat het leven weer plezierig is. Wij zijn een grote steun voor de mantelzorger door een deel van de zorgen op ons te nemen. Door bijvoorbeeld samen met ouderen te koken, te eten, wandelen in het bos of een uitstapje te maken. Gezelligheid en aandacht vinden we heel belangrijk, een mens knapt daar van op. De mantelzorgers vinden het fijn dat wij ook voor hen aandacht hebben, een luisterend oor te bieden en samen dingen te bespreken.

Neem contact op


Mantelzorgers ondersteunen in Amstelveen

Mantelzorgers ondersteunen in Amstelveen? U bent geen mantelzorger van beroep. U heeft waarschijnlijk zelfs geen hulpverlenende achtergrond. Maar er moet toch iemand voor uw vriend, familielid of buur zorgen. Maar mantelzorg is meestal langdurig, en kan erg intensief zijn. Het is niet vreemd als het af en toe allemaal een beetje te veel wordt. Wat ondersteuning kan wonderen doen.

Mantelzorgers in Amstelveen

Zo’n 12% van de inwoners van Amstelveen zijn mantelzorger. Zij doen niet alleen verzorging maar ook dagelijkse noodzakelijke activiteiten, soms ook verpleegkundige handelingen. Mantelzorgers zijn er niet alleen voor ouderen, maar deze maken wel een groot gedeelte van de doelgroep uit. Tenslotte wonen er meer dan 17.000 65-plussers in Amstelveen, en de helft daarvan staat geregistreerd als langdurig ziek. Mantelzorgers zijn vaak degenen die veel van het huishouden van een ander overnemen. Hier kun je niet zomaar mee stoppen natuurlijk. Maar het kan ook erg belastend worden voor jezelf. 

Mantelzorgers in Amstelveen

In Amstelveen hebben 65-plussers gemiddeld minder last van obesitas en andere lichamelijke beperkingen vergeleken met de rest van de regio. Maar eenzaamheid en psychische klachten zijn wel toegenomen, en ook het alcoholgebruik onder ouderen is vrij hoog. Eenzaamheid veroorzaakt door verstoringen van het levenspatroon zoals verhuizen, beëindigen van een relatie of door overlijden van een partner geven vaak langdurige problemen. Meer dan 60% van de inwoners van Amstelveen zijn ongehuwd, gescheiden of verweduwd. Het gebrek aan een intieme relatie zoals een boezemvriend kan ook leiden tot fysieke klachten.

Ondersteuning voor mantelzorgers

De zorg kunnen delen of gewoon af en toe een dag vrij te kunnen nemen kan erg fijn zijn. Mantelzorg is een zware opgave, en het is belangrijk dat je dit ook vol kunt houden. Zelf gezond blijven en op tijd hulp zoeken zijn belangrijk. Ook voormalige mantelzorgers zullen je dit advies meegeven. Door gemotiveerde mensen met een warm hart in te zetten om een deel van je taken over te nemen heb je als mantelzorger structureel tijd om een ochtend, middag of avond in de week voor jezelf te hebben. Op die manier kun je er als mantelzorger weer tegenaan.

Mantelzorgers in Amstelveen

Behalve gezelschap voor ouderen en verlichting van de taken van de mantelzorger, krijg je ook advies en een luisterend oor. De bureaucratie betreffende mantelzorg is al ingewikkeld genoeg en vaak ben je toch al zo vermoeid, om dan ook nog eens met alle regels en instanties rekening te gaan houden.

Je stopt toch niet met plezier maken omdat je ouder wordt? Je wordt juist oud als je stopt met plezier maken. Als je op zoek bent naar gezelschap in Amstelveen, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek. Positief Samen biedt gezelschap en ondersteuning voor mantelzorgers in Amstelveen en omstreken. We maken ouderen blij en zorgen dat het leven weer plezierig is. Wij zijn een grote steun voor de mantelzorger door een deel van de zorgen op ons te nemen. Door bijvoorbeeld samen met ouderen te koken, te eten, wandelen in het bos of een uitstapje te maken. Gezelligheid en aandacht vinden we heel belangrijk, een mens knapt daar van op. De mantelzorgers vinden het fijn dat wij ook voor hen aandacht hebben, een luisterend oor te bieden en samen dingen te bespreken.

Neem contact op


Eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid bij ouderen? Nederland beleefd op dit moment een dubbele vergrijzing; het aantal ouderen neemt toe en mensen worden steeds ouder. Alleen in Amsterdam wonen al 100.000 ouderen. En vele ouderen voelen zich alleen of eenzaam. Landelijk zijn er meer dan een half miljoen mensen die aangeven zich eenzaam te voelen. Niet alleen is dit op zichzelf natuurlijk ontzettend vervelend, maar het is ook ongezond; eenzame ouderen hebben een grotere kans om vroeger te sterven. Die kans is zelfs twee maal zo groot als bij overgewicht.

Eenzaamheid ouderen

Wat zijn de gevolgen en de oorzaken van eenzaamheid bij ouderen?

De gevolgen van eenzaamheid kunnen een verhoogde bloeddruk zijn, hogere stressniveaus en een kans op depressie. Dit zijn sluipende processen die niet van de een op de andere dag ontstaan, maar langzaam en vaak onopgemerkt insluipen in het leven. Vooral voor ouderen is eenzaamheid een gevaar, omdat ze op meerdere manieren contacten verliezen. Eenzaamheid neemt dan ook toe met de leeftijd; zo’n 44% van de 65-plussers voelt zich eenzaam. Van ouderen van 75 jaar of ouder stijgt dit naar 53% en voor 85-plus zelfs naar 63%

  • Het verlies van een partner door ziekte, overlijden of echtscheiding is uiteraard een van de grootste en meest zichtbare redenen voor een toename aan eenzaamheid bij ouderen.
  • Pensionering betekent voor velen een grote vermindering in het aantal sociale contacten. Kleine gesprekken met collega’s of dagelijkse handelingen in het vervoer of met de lunch tellen allemaal bij elkaar op. 
  • Ook door verminderde mobiliteit komen ouderen minder vaak onder de mensen en verliezen ze contacten met buren en kennissen.
  • Verhuizen brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er een compleet nieuwe situatie ontstaat waarbij je weer nieuwe buren moet leren kennen. Ouderen blijven het liefst dan ook gewoon thuis wonen waar ze al jaren bekend zijn. Maar ook als mensen op hetzelfde adres blijven wonen, kan het zijn dat door de jaren heen de buurt is verandert. Bijvoorbeeld doordat de buurtsupermarkt weg is of wanneer kennissen en buren zijn verhuisd, waardoor sociale contacten ook verwateren.
  • Ook geld speelt een rol in eenzaamheid, want voor vele sociale activiteiten maak je toch kosten; een terrasje of een treinkaartje, verjaardagscadeautjes of gewoon iets lekkers bij de koffie. Mensen die moeite hebben om rond te komen lopen ook een groter risico om eenzaamheid. Vaak gaat dit niet eens bewust, maar ga je toch minder activiteiten vermijden en heb je daardoor dus ook weer minder sociale contacten. 

Eenzaamheid is niet beperkt tot ouderen

Eenzaamheid met betrekking tot ouderen kan ook tot eenzaamheid van mantelzorgers leiden. Mantelzorgers die voor lange tijd en intensief voor ouderen moeten zorgen kunnen ook problemen krijgen dat ze een vermindering in hun eigen sociale contacten opmerken. Vooral als de verzorging aan huis gebonden is. 

Het belang van gezelschap en positiviteit

Het is dan ook niet verrassend dat een beetje gezelschap vaak wonderend doet. Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de oudere, kan Positief Samen zorgen dat er af en toe iemand langs komt voor een kopje koffie of een spelletje. Je kunt samen een wandeling gaan maken of een andere activiteit doen. Waarom niet samen een hapje koken en gezellig samen eten? Je stopt toch niet met plezier maken omdat je ouder wordt? Je wordt juist oud als je stopt met plezier maken. Ben je eenzaam? Of ben je op zoek om eenzaamheid bij een oudere tegen te gaan, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek.


Eenzame ouderen in Amstelveen

Eenzame ouderen in Amstelveen? Mensen die eenzaam zijn voelen zich niet verbonden, of ervaren een gemis aan hechte emotionele banden met anderen. 

Behalve deze negatieve gevoelens, gaat dit vaak ook gepaard met fysieke klachten. Alhoewel de ouderen van Amstelveen het net iets beter doen vergeleken met de rest van het land, is het percentage ouderen dat zich eenzaam voelt toch behoorlijk toegenomen in de afgelopen jaren.

Daarom is het zo fijn dat wel Positief Samen iets kunnen doen tegen eenzaamheid. Eén of twee keer per week een uitje of samen kletsen werkt helend. Onze cliënten kijken echt uit naar dat samen zijn. Vandaar dat onze dienst niet gratis is, op basis van vrijwilligers is de dienst niet consistent te maken. De Posidiva’s hebben echt een band met de cliënten. 

Eenzame ouderen in Amstelveen

Is eenzaamheid hetzelfde als alleen zijn?

Als je de definitie erbij haalt kom je uit bij het ervaren verschil tussen gewenste en aanwezige contacten. Dit is dus voor iedereen persoonlijk en voor iedereen anders. 

Dat betekent dan ook dat het niet precies hetzelfde is als alleen zijn. Je kunt veel contacten om je heen hebben maar je nog steeds eenzaam voelen. Het is mogelijk dat je dit toch ervaart als minder contacten dan je zou willen, of dat de kwaliteit van de relaties achterblijft. Je kunt tenslotte elke dag een praatje maken met je buren zonder dat daarbij erg persoonlijke dingen worden besproken.

In Amstelveen hebben 65-plussers gemiddeld minder last van obesitas en andere lichamelijke beperkingen, vergeleken met de rest van de regio. Maar eenzaamheid en psychische klachten zijn wel toegenomen, en ook het alcoholgebruik onder ouderen is vrij hoog. 

De oorzaken van eenzaamheid liggen vaak in verstoringen van het levenspatroon. Verhuizen, beëindigen van een relatie of door overlijden van een partner zijn veel voorkomende oorzaken. Ook het gebrek aan een intieme relatie zoals een boezemvriend kan leiden tot eenzaamheid gerelateerde klachten.

Eenzame ouderen in Amstelveen

Verschillende vormen van eenzaamheid

Eenzaamheid is niet voor iedereen gelijk. Mensen die zich eenzaam voelen omdat ze weinig sociale contacten hebben zijn ‘sociaal eenzaam’. Het beste hiervoor is om nieuwe contacten te leggen door actiever om te gaan met mensen in de buurt, aan activiteiten mee te doen, op sociale netwerken online te gaan zoeken, of door middel van huisbezoek of bezoekdiensten vrienden te maken.

Aan de andere kant heb je mensen die wel genoeg contacten hebben met anderen, maar met deze mensen geen emotionele band hebben en zich daardoor ‘emotioneel eenzaam’ voelen. 

Wellicht zijn veel van de contacten maar vage kennissen of buren waarmee je niet snel een diepgaand gesprek aangaat. Voor hen is het belangrijk om bestaande contacten te verdiepen, oude contacten te hernieuwen, of naar nieuwe contacten op zoek te gaan waarmee ze wel een diepere band kunnen aangaan. Iemand die af en toe eens langs komt of belt, waarmee ze dingen kunt gaan doen

De oplossing voor eenzame ouderen in Amstelveen?

Iedereen heeft een andere aanpak nodig om eenzaamheid tegen te gaan. Er is geen all-for-one oplossing. Natuurlijk is voorkomen ook beter dan genezen. Probeer altijd om een goed sociaal netwerk te onderhouden. 

Als er toch een probleem is dan is de eerste stap dat men zelf moet willen verbetering aanbrengen in de situatie; er moet een besluit genomen worden om actie te gaan ondernemen. 

Om te bepalen wat de juiste actie is, moet de oorzaak worden bepaald, die is veelal afhankelijk van de persoonlijke situatie. Daarop gebaseerd kunnen dan activiteiten worden bedacht om de eenzaamheid tegen te gaan. 

Heeft u behoefte aan gezelschap om leuke dingen mee te doen? Of heeft u familieleden die behoefte hebben aan gezelschap? Stuur dan een mailtje naar info@positiefsamen.nl