Maand: januari 2021

Parkinson

Begeleiding Parkinson Amstelveen

Wat is de ziekte van Parkinson?

Parkinson is een progressieve ziekte die  bepaalde functies aantast, zoals de controle van bewegingen en het evenwicht. Het zorgt ervoor dat de spieren in het lichaam verstijven, langzamer reageren of stoppen met bewegen.

Behandeling

De ziekte van Parkinson is een chronische ziekte en  is momenteel nog niet te genezen. Er zijn wel verschillende behandelingen die de klachten kunnen verminderen. Eerst is er medicatie die het tekort aan dopamine in uw hersenen aanvullen. Als dit niet meer helpt kunt u een hersenoperatie ondergaan die voor een stimulatie van de hersencellen zorgt. Dit kalmeert de hersenen waardoor het beven en de spierstijfheid vermindert.

Begeleiding Parkinson in Amstelveen

Op een bepaald moment is het wel nodig om gespecialiseerde hulp op te zoeken. Met name fysiotherapie, logopedie en ergotherapie kunnen van groot belang zijn in het helpen in het verdere verloop van de ziekte. Ook een diëtist kan heel nuttig zijn. Natuurlijk varieert dit van persoon tot persoon. Daarom is het belangrijk om eens op gesprek te gaan met een expert. Die kan dan aan de hand van dat gesprek beslissen wat nodig is en wat essentieel is bij de betreffende patiënt.

Begeleiding Parkinson Amstelveen

Er zijn verschillende plaatsen in Amstelveen waar mensen gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson terecht kunnen voor specifieke zorg of hulp.

Wanneer u moeilijkheden hebt met zelfstandig wonen kunt u terecht bij Verpleeghuis Groenelaan. Er zijn constant verzorgpersoneel en specialisten aanwezig om u te helpen of om het u comfortabel te maken.

Begeleiding Parkinson in Amstelveen

Bij Amstelring kunt u terecht voor gespecialiseerde zorg en behandeling. Er is ook een mogelijkheid tot tot thuiszorg of een woon-zorgcentrum.  Hun website is ook een bron van informatie.

Bij De Amsteltuin kunt u terecht voor dagbesteding. Er zijn dagelijks meerdere activiteiten die helpen met het stimuleren van het lichaam en geest.

Begeleiding en gezelschap Positief samen

De menselijke kant bij de begeleiding van Parkison is ontzettend belangrijk. Van het moment van de diagnose tot het verdere verloop van de ziekte. Gezelschap en gezelligheid is belangrijk. Je geeft de mensen iets om naar uit te kijken als je samen leuke dingen doet. 

Maar ook de ondersteuning van de mantelzorger is erg belangrijk. Wij werken niet op basis van vrijwilligers omdat je een continue en stabiele afspraken wilt maken. Vooraf gestelde momenten in de week waarin leuke positief ingestelde mensen gezelschap en zorg komen verlenen. 

Zo ben je in de laatste jaren verzekerd van een lach. Makkelijk is het niet, maar we werken samen aan de best mogelijke manier om er toch het beste van te maken. 

Postief Samen begeleidt en zorgt voor eenzame mensen en ouderen met verschillende behoeften. 

Meer informatie over begeleiding Parkinson Amstelveen? Neem contact op voor de mogelijkheden.


Begeleiding van dementerenden in Buitenveldert

Categorie : dementie Positief Samen

Begeleiding van dementerenden in Buitenveldert?

Wat is dementie?

Dementie is een ernstige aftakeling van het geheugen en van andere vaardigheden die met ons denken te maken hebben. Het kortetermijngeheugen wordt vaak het eerst aangetast. Later valt dan ook het onmiddellijke geheugen en het langetermijngeheugen weg.

Positief Samen en dementie

Onze mensen, Posidiva’s genoemd, werken vrijwel uitsluitend met ouderen. Veel van onze clienten hebben helaas te maken met dementie. Onze dienstverlening helpt bij de gevolgen van dementie zoals angst en verdriet. Maar we ontzorgen ook de mantelzorger natuurlijk zodat hij of zij ook leuk van de oude dag kan genieten.

We zorgen ervoor dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen, een verhuizing zorgt voor veel verdriet en ellende. Pas als de veiligheid in het geding is gaan mensen naar verpleeghuis, wij proberen dat zo lang mogelijk uit te stellen. Helemaal nu (2020-2021) met corona is er veel eenzaamheid onder ouderen. In verband met de besmetting mag niemand op bezoek. Alleen op je kamer te zitten zonder dat te snappen is verschrikkelijk, ook voor de familie om te zien.

Gevolgen van dementie

Naast problemen met het geheugen krijgen mensen met dementie ook te maken met andere problemen, zoals het verlies van vaardigheden. Dit kan leiden tot moeilijkheden met praten, herkenning of het uitvoeren van dagdagelijkse handelingen.

Begeleiding van dementerenden in Buitenveldert

Er wordt pas van dementie gesproken als de stoornissen in het denken, de stemming en het gedrag zo ernstig zijn, dat iemand wordt beperkt in zijn of haar algemeen dagelijks functioneren. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Leven met dementie

In het begin of tijdens de eerste jaren kan de dementerende vaak met zorg thuis blijven wonen. Het hangt ervan af op welke manier de dementie het dagelijks functioneren beïnvloedt.  De omgeving zal dus veel van deze taken moeten overnemen of de patiënt erbij moeten begeleiden. Veel dementerenden krijgen na verloop van tijd ook verpleegkundige zorg toegewezen.

Dagopvang is ook mogelijkheid. Daar krijgen ze te maken met dagelijkse activiteiten, waardoor ze ze een vorm van structuur en ondersteuning krijgen.

Als het niet mogelijk meer is om alleen te wonen, kan je terecht in een verpleeghuis waar je omringd wordt met deskundige begeleiding en zorg.

Begeleiding van dementerenden in Buitenveldert

Net zoals elke ziekte die gepaard gaat met het aftakelen van het lichaam en geheugen, vraagt dit om een gespecialiseerde aanpak.

Er zijn verschillende plaatsen in Buitenveldert waar het mogelijk is om gespecialiseerde zorg voor dementerenden te verkrijgen.

Begeleiding van dementerenden in Buitenveldert

Woonzorgcentrum Buitenveldert is een woon- en zorgcentrum voor ouderen. Er zijn ook meerdere sociale en culturele activiteiten die de patiënten op een gepaste manier helpen.

Revalidatie- en zorgcentrum Vreugdehof bied woongroepen aan in een veilige omgeving. Het is een gemeenschap op zich en een veilige leefruimte voor kwetsbare mensen. Er is dagelijks deskundige begeleiding aanwezig die er voor zorgen dat ze uw persoonlijke voorkeuren kennen.

Thuiszorg Buitenveldert ondersteunt u met uw boodschappen, het koken en activiteiten. Deze studenten zorgen er voor dat u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Bij Zonnehuis Menno Simons kunt u terecht voor dagbesteding, ontmoetingscentrum en verpleeghuis. Het organiseert ook maandelijks een Alzheimer trefpunt.

Natuurlijk zijn er naast de bovenvermelde locaties nog meer plaatsen waar u terecht kan voor hulp en informatie.

Wilt u informatie over hoe we uw partner, ouder of familielid kunnen helpen, laat het ons weten!


Begeleiding Parkinson Amsterdam

Begeleiding Parkinson Amsterdam

Categorie : Positief Samen

Begeleiding Parkinson Amsterdam?

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een degeneratieve ziekte in het centraal zenuwstelsel waarbij de zenuwcellen langzaam afsterven. Dit zorgt in de eerste plaats tot bewegingsstoornissen. Daarnaast kan dit ook zorgen tot gedragsstoornissen. Dit kan gaan van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan op de vloer en geen initiatief meer tonen. Deze stoornissen komen langzaamaan op en worden ernstiger naarmate de ziekte vordert. In een later stadium kan dit ook leiden tot dementie.

Er bestaat momenteel geen medicijn tegen Parkinson. Er bestaan wel behandelingen die de symptomen kunnen onderdrukken.

Begeleiding Parkinson Amsterdam

Leven met de ziekte van Parkinson

Het is niet gemakkelijk om gediagnosticeerd te worden met Parkinson. Wetende dat het momenteel enkel mogelijk is om dit te vertragen en dat de uitkomst onvermijdelijk is. Maar dit geldt ook voor de naasten. Daarom dat een positieve omgeving en een goede hulpverlening enorm belangrijk is.

Voor velen is het nog mogelijk om thuis te blijven wonen. Dit gebeurt eventueel met een zorghulp die op regelmatige basis langskomt.

Hoe begeleid je met mensen met Parkinson?

De behandeling en verzorging hiervan vraagt om een hele specialistische en deskundige aanpak. Daarvoor moet telkens gekeken worden naar de specifieke behoeften en wensen van de patiënten en hun naasten. Het vereist ook behandeling van verschillende disciplines. Er is kennis en kunde nodig over de cognitieve en de lichamelijke klachten. Maar ook de persoonlijke zorg is zeer belangrijk.

Het behandelen ervan gebeurt op verschillende manieren.  Dit kan gaan van fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

Begeleiding Parkinson Amsterdam en Amstelveen

In Amsterdam zijn er verschillende locaties die gespecialiseerd zijn in het behandelen van de klachten die komen met de ziekte van Parkinson.

Bij Amstelring kan je terecht voor gespecialiseerde zorg en behandeling. Er is ook een mogelijkheid tot thuiszorg of een woon-zorgcentrum.

In Bornholm, het Leo Polak en Vreugdehof zijn er ook experts ter plaatse. Als er sprake is van meerdere problemen, dan kan revalidatie een groot verschil maken.

Er wordt ook gekeken naar het verbeteren met het omgaan met de beperkingen. Daarnaast kijkt men ook of de thuissituatie goed genoeg is voor de patiënt. Misschien is er hulp nodig en dan kan thuiszorg, mantelzorg of eventueel aanpassingen in het huis van groot nut zijn. 

Begeleiding Parkinson Amsterdam

Begeleiding en gezelschap

De menselijke kant bij de begeleiding van Parkison is ontzettend belangrijk. Van het moment van de diagnose tot het verdere verloop van de ziekte. Gezelschap en gezelligheid is belangrijk. Je geeft de mensen iets om naar uit te kijken als je samen leuke dingen doet. 

Maar ook de ondersteuning van de mantelzorger is erg belangrijk. Wij werken niet op basis van vrijwilligers omdat je een continue en stabiele afspraken wilt maken. Vooraf gestelde momenten in de week waarin leuke positief ingestelde mensen gezelschap en zorg komen verlenen. 

Zo ben je in de laatste jaren verzekerd van een lach. Makkelijk is het niet, maar we werken samen aan de best mogelijke manier om er toch het beste van te maken. 

Postief Samen begeleidt en zorgt voor eenzame mensen en ouderen met verschillende behoeften. 

Meer informatie over begeleiding Parkinson Amsterdam? Neem contact op voor de mogelijkheden.