Begeleiding Parkinson Amsterdam

Begeleiding Parkinson Amsterdam

Begeleiding Parkinson Amsterdam

Categorie : Positief Samen

Begeleiding Parkinson Amsterdam?

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een degeneratieve ziekte in het centraal zenuwstelsel waarbij de zenuwcellen langzaam afsterven. Dit zorgt in de eerste plaats tot bewegingsstoornissen. Daarnaast kan dit ook zorgen tot gedragsstoornissen. Dit kan gaan van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan op de vloer en geen initiatief meer tonen. Deze stoornissen komen langzaamaan op en worden ernstiger naarmate de ziekte vordert. In een later stadium kan dit ook leiden tot dementie.

Er bestaat momenteel geen medicijn tegen Parkinson. Er bestaan wel behandelingen die de symptomen kunnen onderdrukken.

Begeleiding Parkinson Amsterdam

Leven met de ziekte van Parkinson

Het is niet gemakkelijk om gediagnosticeerd te worden met Parkinson. Wetende dat het momenteel enkel mogelijk is om dit te vertragen en dat de uitkomst onvermijdelijk is. Maar dit geldt ook voor de naasten. Daarom dat een positieve omgeving en een goede hulpverlening enorm belangrijk is.

Voor velen is het nog mogelijk om thuis te blijven wonen. Dit gebeurt eventueel met een zorghulp die op regelmatige basis langskomt.

Hoe begeleid je met mensen met Parkinson?

De behandeling en verzorging hiervan vraagt om een hele specialistische en deskundige aanpak. Daarvoor moet telkens gekeken worden naar de specifieke behoeften en wensen van de patiënten en hun naasten. Het vereist ook behandeling van verschillende disciplines. Er is kennis en kunde nodig over de cognitieve en de lichamelijke klachten. Maar ook de persoonlijke zorg is zeer belangrijk.

Het behandelen ervan gebeurt op verschillende manieren.  Dit kan gaan van fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

Begeleiding Parkinson Amsterdam en Amstelveen

In Amsterdam zijn er verschillende locaties die gespecialiseerd zijn in het behandelen van de klachten die komen met de ziekte van Parkinson.

Bij Amstelring kan je terecht voor gespecialiseerde zorg en behandeling. Er is ook een mogelijkheid tot thuiszorg of een woon-zorgcentrum.

In Bornholm, het Leo Polak en Vreugdehof zijn er ook experts ter plaatse. Als er sprake is van meerdere problemen, dan kan revalidatie een groot verschil maken.

Er wordt ook gekeken naar het verbeteren met het omgaan met de beperkingen. Daarnaast kijkt men ook of de thuissituatie goed genoeg is voor de patiënt. Misschien is er hulp nodig en dan kan thuiszorg, mantelzorg of eventueel aanpassingen in het huis van groot nut zijn. 

Begeleiding Parkinson Amsterdam

Begeleiding en gezelschap

De menselijke kant bij de begeleiding van Parkison is ontzettend belangrijk. Van het moment van de diagnose tot het verdere verloop van de ziekte. Gezelschap en gezelligheid is belangrijk. Je geeft de mensen iets om naar uit te kijken als je samen leuke dingen doet. 

Maar ook de ondersteuning van de mantelzorger is erg belangrijk. Wij werken niet op basis van vrijwilligers omdat je een continue en stabiele afspraken wilt maken. Vooraf gestelde momenten in de week waarin leuke positief ingestelde mensen gezelschap en zorg komen verlenen. 

Zo ben je in de laatste jaren verzekerd van een lach. Makkelijk is het niet, maar we werken samen aan de best mogelijke manier om er toch het beste van te maken. 

Postief Samen begeleidt en zorgt voor eenzame mensen en ouderen met verschillende behoeften. 

Meer informatie over begeleiding Parkinson Amsterdam? Neem contact op voor de mogelijkheden.