Maand: november 2020

Mantelzorger ondersteunen in Buitenveldert

Mantelzorger ondersteunen in Buitenveldert

Mantelzorger ondersteunen in Buitenveldert. In Buitenveldert wonen veel mantelzorgers die onder andere ouderen ondersteunen bij dagelijkse noodzakelijkheden. Het verschil tussen een mantelzorger en een vrijwilliger in de zorg is dat er bij mantelzorgers van tevoren al een emotionele band bestond met de hulpbehoevende. 

De persoon waarvoor de mantelzorg dient is meestal familie, en is anders in ieder geval al een bekende. Bij vrijwilligerszorg kies je er voor om in de zorg te gaan en kom je op die manier bij iemand terecht. Door die emotionele band zijn mantelzorgers dan ook vaak meer tijd kwijt aan de hulp die ze bieden dan wat ze eigenlijk zelf goed aan kunnen. Het ondersteunen van de mantelzorger is dan ook belangrijk zodat deze zelf niet in de problemen komen. Maar ook eenzaamheid ligt op de loer door vermoeidheid en gebrek aan sociale contacten door tijdgebrek.

Mantelzorger ondersteunen in Buitenveldert

Positief Samen zorgt door middel van ondersteuning van een paar dagen of dagdelen in de week. Zodat de mantelzorger weer tijd heeft voor zichzelf. 

Wilt u weten hoe? Neem contact met ons op: 06 – 38 33 68 83

Wat is mantelzorg?

Alle hulp, niet per se intensief, die aan een hulpbehoevend persoon gegeven wordt door iemand uit de directe sociale omgeving wordt mantelzorg genoemd. Sommige mantelzorgers helpen met boodschappen doen of huishoudelijke taken, terwijl anderen 24 uur per dag hulp geven.

Bijna iedereen krijgt vroeg of laat wel te maken met mantelzorg, als mantelzorger of als hulpbehoevende. Een op de drie Buitenvelders van 16 jaar en ouder geven mantelzorg. Alhoewel verreweg de meesten hiervan aangeven om hier plezier aan te beleven, geeft een behoorlijk percentage van de mantelzorgers ook aan dat ze zich hiermee wel zwaar belast voelen. Voor je naasten zorgen is dan wel vanzelfsprekend voor de meeste mensen, maar het is ook erg intensief. Zo’n 750.000 Nederlanders geven langdurig (meer dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week) mantelzorg aan een naaste.

Mantelzorgers in Buitenveldert

Er wonen ruim 1000 ouderen in Buitenveldert, meer dan een kwart van de inwoners, en meer dan de helft hiervan zijn langdurig ziek en hebben hulp nodig. Gelukkig zijn er ook bijna 500 mantelzorgers in Buitenveldert. Naast officiële zorginstanties komt veel hulp bij deze mantelzorgers terecht. Gelukkig zijn er ook organisaties en bedrijven die hulp en ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Deze geven informatie, advies en praktische ondersteuning, kunnen je een luisterend oor bieden of een gedeelte van je taken overnemen. Af en toe een dag vrij kunnen nemen van de mantelzorg kan erg fijn zijn. Zelf gezond blijven en op tijd help zoeken zijn erg belangrijk om deze zware taak ook vol te kunnen blijven houden. Door gemotiveerde mensen met een warm hart in te zetten om een deel van je taken over te nemen heb je als mantelzorger structureel tijd om een ochtend, middag of avond in de week voor jezelf te hebben. Op die manier kun je er als mantelzorger weer tegenaan.

Positief Samen: Mantelzorger ondersteunen in Buitenveldert

Je stopt toch niet met plezier maken omdat je ouder wordt? Je wordt juist oud als je stopt met plezier maken. Als je op zoek bent naar gezelschap in Buitenveldert, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek. 

Positief Samen biedt gezelschap en ondersteuning voor mantelzorgers in Buitenveldert en omstreken. We maken ouderen blij en zorgen dat het leven weer plezierig is. Wij zijn een grote steun voor de mantelzorger door een deel van de zorgen op ons te nemen. 

Dat doen we door gezellige mensen te koppelen aan de ouderen en dan bijvoorbeeld samen met ouderen te koken, te eten, wandelen in het bos of een uitstapje te maken. Gezelligheid en aandacht vinden we heel belangrijk, een mens knapt daar van op. De mantelzorgers vinden het fijn dat wij ook voor hen aandacht hebben, een luisterend oor te bieden en samen dingen te bespreken.


Eenzame ouderen in Amsterdam

Eenzame ouderen in Amsterdam? In Amsterdam voelt 12% van de ouderen zich ernstig eenzaam, en dat is hoger dan in de rest van Nederland. Daarbij komt nog eens dat 35% zich matig eenzaam voelt. Als je bedenkt dat er ruim 100.000 ouderen zijn in Amsterdam, dan is dat een heleboel eenzaamheid. Behalve een verlaagde levenskwaliteit, hebben eenzame ouderen ook meer kans op gezondheidsproblemen. 

Er rust ook een bepaalde sociale schaamte en taboe rond het onderwerp. Wij proberen hier een actieve rol in te spelen en een positieve bijdrage aan te leveren! Ken je iemand die wel wat gezelligheid en positiviteit kan gebruiken? Neem dan contact met ons op op: info@positiefsamen.nl

Wat veroorzaakt eenzaamheid bij ouderen?

Sommige mensen hebben een grotere kans dat ze met eenzaamheid te maken krijgen. Vooral bij 75-plussers, laagopgeleiden, ouderen met een laag inkomen en alleenwonenden komt eenzaamheid vaker voor. Er zijn twee verschillende soorten eenzaamheid: sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid.

Kwaliteit van sociale contacten over kwantiteit

Eenzaamheid kan verminderd worden door goede sociale contacten op te bouwen. Maar, ‘hoe meer contacten hoe beter’ is niet het geval. Over het algemeen wordt een aantal van vier of vijf personen aangehouden. Een aantal van vier of vijf mensen met wie men goed contact heeft, beschermd tegen eenzaamheid. De toegevoegde waarde van extra sociale contacten daarboven neemt sterk af naarmate het aantal relaties stijgt. 

Het is ook belangrijk dat er variatie is in de contacten, bijvoorbeeld zowel familie als vrienden als kennissen en wellicht oud collega’s. Mensen met een gevarieerd netwerk hebben minder kans op eenzaamheid vergeleken met iemand met evenveel contacten, maar waarvan bijvoorbeeld de meeste contacten directe familie zijn. Het sterkst is iemand met zowel intieme als gewone sociale contacten. Intiem kan zowel familie als een partner zijn, of zelfs goede vrienden.

Eenzame ouderen in Amsterdam

Wat is sociale eenzaamheid?

Sociale eenzaamheid is het gemis aan sociale contacten. Vooral ouderen die minder goed te been worden raken meer geïsoleerd en kunnen sociaal eenzaam worden doordat ze bijvoorbeeld minder snel een praatje maken met een buurman of met de bakker waar ze voorheen naartoe wandelden. 

Ook mensen die niet langer werken kunnen van sociaal eenzaamheid lijden omdat ze niet langer iedere dag met collega’s omgaan. Dit zijn geen specifiek intieme contacten, maar alledaagse omgangen met mensen. Af en toe eens bezoek krijgen van iemand, zeker als dat eens iemand anders is dan bijvoorbeeld de mantelzorger, kan hierbij vaak uitkomst bieden. 

Wat is emotionele eenzaamheid?

Iemand raakt emotioneel eenzaam bij een gebrek aan intieme contacten. Bijvoorbeeld doordat goede vrienden van vroeger niet meer in leven zijn, of omdat deze nu te ver weg wonen om regelmatig te bezoeken. Emotionele eenzaamheid heeft een grotere impact op de levenskwaliteit vergeleken met sociale eenzaamheid. Het kan ook veroorzaakt worden door het verlies van een partner, waardoor een leegte ontstaat. Familie en mantelzorgers kunnen dit voor een groot gedeelte opvangen. Maar nieuwe contacten maken in het buurthuis, of iemand die elke week op de koffie komt of een spelletje komt spelen, kan veel van dit gemis opvullen. 

Eenzame ouderen in Amsterdam

Je bent toch niet te oud voor een leuk leven? 

Eenzame ouderen in Amsterdam

Men wordt niet eenzaam van ouder worden, maar men wordt juist oud door eenzaam te zijn. Als je op zoek bent naar gezelschap in Amsterdam, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek. 

Positief Samen biedt gezelschap voor ouderen en ondersteuning voor mantelzorgers in Amsterdam en omstreken. We maken ouderen blij en zorgen dat het leven weer plezierig is. Wij zijn een grote steun voor de mantelzorger door een deel van de zorgen op ons te nemen. Door bijvoorbeeld samen met ouderen te koken, te eten, wandelen in het bos of een uitstapje te maken. Gezelligheid en aandacht vinden we heel belangrijk, een mens knapt daar van op. De mantelzorgers vinden het fijn dat wij ook voor hen aandacht hebben, een luisterend oor te bieden en samen dingen te bespreken.