Auteursarchief: info@positiefsamen.nl

Begeleiding Parkinson Amsterdam

Begeleiding Parkinson Amsterdam

Categorie : Positief Samen

Begeleiding Parkinson Amsterdam?

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een degeneratieve ziekte in het centraal zenuwstelsel waarbij de zenuwcellen langzaam afsterven. Dit zorgt in de eerste plaats tot bewegingsstoornissen. Daarnaast kan dit ook zorgen tot gedragsstoornissen. Dit kan gaan van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan op de vloer en geen initiatief meer tonen. Deze stoornissen komen langzaamaan op en worden ernstiger naarmate de ziekte vordert. In een later stadium kan dit ook leiden tot dementie.

Er bestaat momenteel geen medicijn tegen Parkinson. Er bestaan wel behandelingen die de symptomen kunnen onderdrukken.

Begeleiding Parkinson Amsterdam

Leven met de ziekte van Parkinson

Het is niet gemakkelijk om gediagnosticeerd te worden met Parkinson. Wetende dat het momenteel enkel mogelijk is om dit te vertragen en dat de uitkomst onvermijdelijk is. Maar dit geldt ook voor de naasten. Daarom dat een positieve omgeving en een goede hulpverlening enorm belangrijk is.

Voor velen is het nog mogelijk om thuis te blijven wonen. Dit gebeurt eventueel met een zorghulp die op regelmatige basis langskomt.

Hoe begeleid je met mensen met Parkinson?

De behandeling en verzorging hiervan vraagt om een hele specialistische en deskundige aanpak. Daarvoor moet telkens gekeken worden naar de specifieke behoeften en wensen van de patiënten en hun naasten. Het vereist ook behandeling van verschillende disciplines. Er is kennis en kunde nodig over de cognitieve en de lichamelijke klachten. Maar ook de persoonlijke zorg is zeer belangrijk.

Het behandelen ervan gebeurt op verschillende manieren.  Dit kan gaan van fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

Begeleiding Parkinson Amsterdam en Amstelveen

In Amsterdam zijn er verschillende locaties die gespecialiseerd zijn in het behandelen van de klachten die komen met de ziekte van Parkinson.

Bij Amstelring kan je terecht voor gespecialiseerde zorg en behandeling. Er is ook een mogelijkheid tot thuiszorg of een woon-zorgcentrum.

In Bornholm, het Leo Polak en Vreugdehof zijn er ook experts ter plaatse. Als er sprake is van meerdere problemen, dan kan revalidatie een groot verschil maken.

Er wordt ook gekeken naar het verbeteren met het omgaan met de beperkingen. Daarnaast kijkt men ook of de thuissituatie goed genoeg is voor de patiënt. Misschien is er hulp nodig en dan kan thuiszorg, mantelzorg of eventueel aanpassingen in het huis van groot nut zijn. 

Begeleiding Parkinson Amsterdam

Begeleiding en gezelschap

De menselijke kant bij de begeleiding van Parkison is ontzettend belangrijk. Van het moment van de diagnose tot het verdere verloop van de ziekte. Gezelschap en gezelligheid is belangrijk. Je geeft de mensen iets om naar uit te kijken als je samen leuke dingen doet. 

Maar ook de ondersteuning van de mantelzorger is erg belangrijk. Wij werken niet op basis van vrijwilligers omdat je een continue en stabiele afspraken wilt maken. Vooraf gestelde momenten in de week waarin leuke positief ingestelde mensen gezelschap en zorg komen verlenen. 

Zo ben je in de laatste jaren verzekerd van een lach. Makkelijk is het niet, maar we werken samen aan de best mogelijke manier om er toch het beste van te maken. 

Postief Samen begeleidt en zorgt voor eenzame mensen en ouderen met verschillende behoeften. 

Meer informatie over begeleiding Parkinson Amsterdam? Neem contact op voor de mogelijkheden.


Begeleiding voor dementerenden in Amstelveen

Begeleiding voor dementerenden in Amstelveen? Leven met dementie kan zwaar zijn, zowel voor de dementerenden als hun naasten. Ze hebben steeds meer behoefte aan een positieve omgeving en goede hulpverlening. Hierdoor kan het voor een mantelzorger te veel worden en heeft de mantelzorger behoefte aan hulp. Wij helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers maar ook bij dementerenden die alleen zijn. We zorgen voor positiviteit en blijdschap. Met persoonlijke aandacht, geen haastige bezoekjes en leuke thuis activiteiten zoals een spelletje, samen thee drinken en koken.

Korte uitleg dementie

Een vijftigtal ziekten die allemaal dezelfde symptomen veroorzaken, zijn gekend onder de verzamelnaam “dementie”. Alzheimer is slechts één van de aandoeningen die er voor zorgen dat de hersenen er op achteruit gaan. Door een verslechtering in de zenuwcellen van de hersenen of hun onderlinge verbinding, wordt het moeilijk voor de patiënten om informatie te verwerken.

Toch is het in zo’n zeventig procent van de gevallen mogelijk voor de dementerenden om thuis te blijven wonen. Dit wordt zelfs aangeraden. We weten allemaal wat voor stress een verhuis met zich meebrengt, voor een dementiepatiënt brengt dit niet alleen spanningen teweeg, het kan zelfs de basis vormen voor een trauma.

Hoe begeleid je dementerenden?

Nieuwe technologie laat dementerenden steeds langer thuis wonen. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren geven mensen met dementie verschillende hulpmiddelen, zoals alarmsystemen, mobiele applicaties en dispensers voor medicijnen.

Men zoekt nog altijd naar een behandeling voor dementie. Momenteel zijn we alleen in staat op de ziekte af te remmen zodat de dementerende voor lange tijd een zo normaal mogelijk leven kan leiden. Toch is er nog bijkomende zorg nodig die meestal door naasten en mantelzorgers wordt opgevangen. Volgende zaken zorgen voor de nodige steun om deze situatie zo positief mogelijk te beleven.

Alzheimer Café in Amstelveen

Het is altijd leuk om er even tussenuit te knijpen. Een Alzheimer Café, Trefpunt of Theehuis verzamelt verschillende dementerenden en mantelzorgers om samen een gezellige tijd te hebben. Elke vierde donderdag van de maand (exclusief juli en december) wordt iedereen gratis in het Zonnehuis ‘De Luwte‘ uitgenodigd om al je vragen over dementie te beantwoorden. Tijdens de informele bijeenkomst kun je ook ervaringen uitwisselen met lotgenoten.

Begeleiding voor dementerenden in Amstelveen

Casemanager

Alle regels, wetten en zorgmogelijkheden die betrekking hebben tot dementie kunnen vaak een heus doolhof zijn. Daarom kun je je huisarts vragen naar een casemanager dementie. Hij of zij wordt je aanspreekpunt en luisterend oor. Je casemanager zal je informeren, adviseren en begeleiden, je helpen om zorg te regelen en met je meedenken om alle gevolgen aan te pakken die de ziekte op het dagelijkse leven heeft.

Wij helpen met het contact en begeleiden vaak ook de trajecten rondom budgettering en de SVB. 

Ondersteuning voor mantelzorgers

Onderschat niet hoe intensief mantelzorg is. Als hulp heb je zelf ook nood aan ondersteuning. Neem af en toe tijd voor jezelf, dit verlicht je gemoed en geeft je nieuwe energie. Ook voor de dementerende doet het wonderen om contact te hebben met anderen.

Een wandeling door het bos, thuis een spelletje spelen of samen koken met iemand anders is soms precies wat nodig is. Voor de patiënt is het belangrijk om een fijn leven te blijven hebben, maar ook het leven van de mantelzorger moet onderhouden worden.

Begeleiding voor dementerenden in Amstelveen

Positief Samen: Begeleiding voor dementerenden in Amstelveen

Dit laatste is net wat we je bij Positief Samen aanbieden. Als je ondersteuning en gezelschap zoekt in Amstelveen of omstreken, staan we voor je klaar. We zorgen er voor dat ieders leven weer plezierig is. Door de druk even van je schouders te nemen, kun je even aan jezelf denken. Wij maken ondertussen een leuke uitstap met de dementiepatiënt. Ook zijn er tal van andere gezellige activiteiten die we samen kunnen doen.

Voor de mantelzorgers staan we klaar met aandacht en een luisterend oor. Positief Samen is er om samen te bespreken wat we voor je kunnen doen en hoe we de dementerende het best begeleiden. Je kunt een vrijblijvend gesprek met ons inplannen door even te bellen of een e-mail te sturen.


Mantelzorger ondersteunen in Buitenveldert

Mantelzorger ondersteunen in Buitenveldert

Mantelzorger ondersteunen in Buitenveldert. In Buitenveldert wonen veel mantelzorgers die onder andere ouderen ondersteunen bij dagelijkse noodzakelijkheden. Het verschil tussen een mantelzorger en een vrijwilliger in de zorg is dat er bij mantelzorgers van tevoren al een emotionele band bestond met de hulpbehoevende. 

De persoon waarvoor de mantelzorg dient is meestal familie, en is anders in ieder geval al een bekende. Bij vrijwilligerszorg kies je er voor om in de zorg te gaan en kom je op die manier bij iemand terecht. Door die emotionele band zijn mantelzorgers dan ook vaak meer tijd kwijt aan de hulp die ze bieden dan wat ze eigenlijk zelf goed aan kunnen. Het ondersteunen van de mantelzorger is dan ook belangrijk zodat deze zelf niet in de problemen komen. Maar ook eenzaamheid ligt op de loer door vermoeidheid en gebrek aan sociale contacten door tijdgebrek.

Mantelzorger ondersteunen in Buitenveldert

Positief Samen zorgt door middel van ondersteuning van een paar dagen of dagdelen in de week. Zodat de mantelzorger weer tijd heeft voor zichzelf. 

Wilt u weten hoe? Neem contact met ons op: 06 – 38 33 68 83

Wat is mantelzorg?

Alle hulp, niet per se intensief, die aan een hulpbehoevend persoon gegeven wordt door iemand uit de directe sociale omgeving wordt mantelzorg genoemd. Sommige mantelzorgers helpen met boodschappen doen of huishoudelijke taken, terwijl anderen 24 uur per dag hulp geven.

Bijna iedereen krijgt vroeg of laat wel te maken met mantelzorg, als mantelzorger of als hulpbehoevende. Een op de drie Buitenvelders van 16 jaar en ouder geven mantelzorg. Alhoewel verreweg de meesten hiervan aangeven om hier plezier aan te beleven, geeft een behoorlijk percentage van de mantelzorgers ook aan dat ze zich hiermee wel zwaar belast voelen. Voor je naasten zorgen is dan wel vanzelfsprekend voor de meeste mensen, maar het is ook erg intensief. Zo’n 750.000 Nederlanders geven langdurig (meer dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week) mantelzorg aan een naaste.

Mantelzorgers in Buitenveldert

Er wonen ruim 1000 ouderen in Buitenveldert, meer dan een kwart van de inwoners, en meer dan de helft hiervan zijn langdurig ziek en hebben hulp nodig. Gelukkig zijn er ook bijna 500 mantelzorgers in Buitenveldert. Naast officiële zorginstanties komt veel hulp bij deze mantelzorgers terecht. Gelukkig zijn er ook organisaties en bedrijven die hulp en ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Deze geven informatie, advies en praktische ondersteuning, kunnen je een luisterend oor bieden of een gedeelte van je taken overnemen. Af en toe een dag vrij kunnen nemen van de mantelzorg kan erg fijn zijn. Zelf gezond blijven en op tijd help zoeken zijn erg belangrijk om deze zware taak ook vol te kunnen blijven houden. Door gemotiveerde mensen met een warm hart in te zetten om een deel van je taken over te nemen heb je als mantelzorger structureel tijd om een ochtend, middag of avond in de week voor jezelf te hebben. Op die manier kun je er als mantelzorger weer tegenaan.

Positief Samen: Mantelzorger ondersteunen in Buitenveldert

Je stopt toch niet met plezier maken omdat je ouder wordt? Je wordt juist oud als je stopt met plezier maken. Als je op zoek bent naar gezelschap in Buitenveldert, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek. 

Positief Samen biedt gezelschap en ondersteuning voor mantelzorgers in Buitenveldert en omstreken. We maken ouderen blij en zorgen dat het leven weer plezierig is. Wij zijn een grote steun voor de mantelzorger door een deel van de zorgen op ons te nemen. 

Dat doen we door gezellige mensen te koppelen aan de ouderen en dan bijvoorbeeld samen met ouderen te koken, te eten, wandelen in het bos of een uitstapje te maken. Gezelligheid en aandacht vinden we heel belangrijk, een mens knapt daar van op. De mantelzorgers vinden het fijn dat wij ook voor hen aandacht hebben, een luisterend oor te bieden en samen dingen te bespreken.


Eenzame ouderen in Amsterdam

Eenzame ouderen in Amsterdam? In Amsterdam voelt 12% van de ouderen zich ernstig eenzaam, en dat is hoger dan in de rest van Nederland. Daarbij komt nog eens dat 35% zich matig eenzaam voelt. Als je bedenkt dat er ruim 100.000 ouderen zijn in Amsterdam, dan is dat een heleboel eenzaamheid. Behalve een verlaagde levenskwaliteit, hebben eenzame ouderen ook meer kans op gezondheidsproblemen. 

Er rust ook een bepaalde sociale schaamte en taboe rond het onderwerp. Wij proberen hier een actieve rol in te spelen en een positieve bijdrage aan te leveren! Ken je iemand die wel wat gezelligheid en positiviteit kan gebruiken? Neem dan contact met ons op op: info@positiefsamen.nl

Wat veroorzaakt eenzaamheid bij ouderen?

Sommige mensen hebben een grotere kans dat ze met eenzaamheid te maken krijgen. Vooral bij 75-plussers, laagopgeleiden, ouderen met een laag inkomen en alleenwonenden komt eenzaamheid vaker voor. Er zijn twee verschillende soorten eenzaamheid: sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid.

Kwaliteit van sociale contacten over kwantiteit

Eenzaamheid kan verminderd worden door goede sociale contacten op te bouwen. Maar, ‘hoe meer contacten hoe beter’ is niet het geval. Over het algemeen wordt een aantal van vier of vijf personen aangehouden. Een aantal van vier of vijf mensen met wie men goed contact heeft, beschermd tegen eenzaamheid. De toegevoegde waarde van extra sociale contacten daarboven neemt sterk af naarmate het aantal relaties stijgt. 

Het is ook belangrijk dat er variatie is in de contacten, bijvoorbeeld zowel familie als vrienden als kennissen en wellicht oud collega’s. Mensen met een gevarieerd netwerk hebben minder kans op eenzaamheid vergeleken met iemand met evenveel contacten, maar waarvan bijvoorbeeld de meeste contacten directe familie zijn. Het sterkst is iemand met zowel intieme als gewone sociale contacten. Intiem kan zowel familie als een partner zijn, of zelfs goede vrienden.

Eenzame ouderen in Amsterdam

Wat is sociale eenzaamheid?

Sociale eenzaamheid is het gemis aan sociale contacten. Vooral ouderen die minder goed te been worden raken meer geïsoleerd en kunnen sociaal eenzaam worden doordat ze bijvoorbeeld minder snel een praatje maken met een buurman of met de bakker waar ze voorheen naartoe wandelden. 

Ook mensen die niet langer werken kunnen van sociaal eenzaamheid lijden omdat ze niet langer iedere dag met collega’s omgaan. Dit zijn geen specifiek intieme contacten, maar alledaagse omgangen met mensen. Af en toe eens bezoek krijgen van iemand, zeker als dat eens iemand anders is dan bijvoorbeeld de mantelzorger, kan hierbij vaak uitkomst bieden. 

Wat is emotionele eenzaamheid?

Iemand raakt emotioneel eenzaam bij een gebrek aan intieme contacten. Bijvoorbeeld doordat goede vrienden van vroeger niet meer in leven zijn, of omdat deze nu te ver weg wonen om regelmatig te bezoeken. Emotionele eenzaamheid heeft een grotere impact op de levenskwaliteit vergeleken met sociale eenzaamheid. Het kan ook veroorzaakt worden door het verlies van een partner, waardoor een leegte ontstaat. Familie en mantelzorgers kunnen dit voor een groot gedeelte opvangen. Maar nieuwe contacten maken in het buurthuis, of iemand die elke week op de koffie komt of een spelletje komt spelen, kan veel van dit gemis opvullen. 

Eenzame ouderen in Amsterdam

Je bent toch niet te oud voor een leuk leven? 

Eenzame ouderen in Amsterdam

Men wordt niet eenzaam van ouder worden, maar men wordt juist oud door eenzaam te zijn. Als je op zoek bent naar gezelschap in Amsterdam, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek. 

Positief Samen biedt gezelschap voor ouderen en ondersteuning voor mantelzorgers in Amsterdam en omstreken. We maken ouderen blij en zorgen dat het leven weer plezierig is. Wij zijn een grote steun voor de mantelzorger door een deel van de zorgen op ons te nemen. Door bijvoorbeeld samen met ouderen te koken, te eten, wandelen in het bos of een uitstapje te maken. Gezelligheid en aandacht vinden we heel belangrijk, een mens knapt daar van op. De mantelzorgers vinden het fijn dat wij ook voor hen aandacht hebben, een luisterend oor te bieden en samen dingen te bespreken.


Mantelzorgers ondersteunen in Amsterdam

Mantelzorgers ondersteunen in Amsterdam? Mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerszorg. Vrijwilligers in de zorg kiezen ervoor om te helpen in de zorg. Bij de aanvang is er geen emotionele band met de zorgbehoevende, want deze ken je op dat moment nog niet. 

Mantelzorg is het omgekeerde; je kent iemand die zorg nodig heeft, en je gaat vrijwillig deze persoon helpen. Het zal je verbazen hoe vaak deze situatie in je leven voorkomt. 

Mantelzorgers ondersteunen in Amsterdam

Wat is mantelzorg?

Onder mantelzorg verstaan we alle hulp, niet per se intensief, aan een hulpbehoevende, door iemand uit de directe sociale omgeving. Sommige mantelzorgers geven 24 uur per dag hulp en verrichten ook verpleegkundige handelingen. Anderen helpen met boodschappen doen of huishoudelijke taken.

Bijna iedereen krijgt vroeg of laat wel te maken met mantelzorg, als mantelzorger of als hulpbehoevende. Een op de drie Amsterdammers van 16 jaar en ouder geven mantelzorg. Alhoewel verreweg de meesten hiervan aangeven dat ze er plezier aan beleven, geeft een behoorlijk percentage van de mantelzorgers in Amsterdam ook aan dat ze zich hiermee wel zwaar belast voelen. 

Voor je naasten zorgen is dan wel vanzelfsprekend voor de meeste mensen, maar het is ook erg intensief. Zo’n 750.000 Nederlanders geven langdurig (meer dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week) mantelzorg aan een naaste.

Mantelzorgers ondersteunen in Amsterdam

Mantelzorgers ondersteunen in Amsterdam

Er wonen ruim 100.000 ouderen in Amsterdam, en meer dan de helft hiervan is langdurig ziek en heeft hulp nodig. Naast officiële zorginstanties komt veel van die hulp bij mantelzorgers terecht. Gelukkig zijn er ook organisaties en bedrijven die hulp en ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Deze geven informatie, advies en praktische ondersteuning, kunnen je een luisterend oor bieden of een gedeelte van je taken overnemen. 

Af en toe een dag vrij kunnen nemen van de mantelzorg kan erg fijn zijn. Zelf gezond blijven en op tijd help zoeken zijn erg belangrijk om deze zware taak ook vol te kunnen blijven houden. Door gemotiveerde mensen met een warm hart in te zetten om een deel van je taken over te nemen heb je als mantelzorger structureel tijd om een ochtend, middag of avond in de week voor jezelf te hebben. Op die manier kun je er als mantelzorger weer tegenaan.

Positief samen ondersteunt mantzelzorgers

Je stopt toch niet met plezier maken omdat je ouder wordt? Je wordt juist oud als je stopt met plezier maken. 

Als je op zoek bent naar gezelschap in Amsterdam, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek. Positief Samen biedt gezelschap en ondersteuning voor mantelzorgers in Amsterdam en omstreken. We maken ouderen blij en zorgen dat het leven weer plezierig is. Wij zijn een grote steun voor de mantelzorger door een deel van de zorgen op ons te nemen. Door bijvoorbeeld samen met ouderen te koken, te eten, wandelen in het bos of een uitstapje te maken. Gezelligheid en aandacht vinden we heel belangrijk, een mens knapt daar van op. De mantelzorgers vinden het fijn dat wij ook voor hen aandacht hebben, een luisterend oor te bieden en samen dingen te bespreken.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op


Eenzame ouderen in Buitenveldert

Eenzame ouderen in Buitenveldert? Pal tussen Amsterdam en Amstelveen gelegen is Buitenveldert het zuidelijke stukje stad met een multiculturele bevolkingssamenstelling. Er wonen relatief veel ouderen in Buitenveldert, omdat het er zo fijn wonen is en mensen er dus niet graag vertrekken. 

Zeker nu met de corona crisis waarbij vele centra en instellingen geen bezoek mogen ontvangen, is er een grotere kans op eenzaamheid bij de ouderen van Buitenveldert maar eenzaamheid is altijd een heet hangijzer.

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat ouderen toch genoeg sociaal contact krijgen en positief in het leven kunnen blijven staan.

Kent u iemand in Buitenveldert die wel wat positiviteit kan gebruiken? Neem contact met ons op.

eenzame ouderen in Buitenveldert

Waarom zijn er zoveel eenzame ouderen in Buitenveldert

Buitenveldert ligt pal tussen Amsterdam Centrum, Amstelveen, en aan het Amsterdamse Bos. Er is dus genoeg te doen in de wijk, ook voor ouderen. Maar omdat het een uitgestrekte wijk is ligt het centrum voor velen wat verder weg, zeker als je al wat slechter ter been bent. 

In je eentje ergens komen kan nog wel eens een uitdaging zijn. En Buitenveldert heeft het hoogste percentage van ouderen van alle wijken in Amsterdam, met wel een kwart van de inwoners die 67+ zijn. 

De corona crisis zorgt ook voor eenzaamheid, omdat er minder mensen op straat zijn en veel instellingen dicht zijn. Maar daarnaast veroorzaken bezuinigingen in de zorg en een hoge werkdruk voor het personeel ook meer eenzaamheid onder ouderen. Dit zet alsmaar meer druk op de mantelzorgers, die in deze tijden extra nodig zijn. En het is nu eenmaal niet altijd mogelijk om als mantelzorger aanwezig te zijn. Tenslotte heb je ook je eigen leven en gezin om voor te zorgen. Voor mensen die dreigen in een sociaal isolement te raken is wat extra gezelschap misschien een uitkomst.

eenzame ouderen in Buitenveldert

Wat kunnen we doen voor ouderen in Buitenveldert?

Je hoeft toch niet eenzaam te blijven omdat je ouder wordt? Je wordt juist oud door eenzaam te blijven! 

Gezelschap voor ouderen in Buitenveldert kan allerlei vormen aannemen, afhankelijk van wat je zelf wil. Voor iemand die altijd erg genoot van samen eten zoeken we iemand die ook van eten en koken houdt. Of wellicht heb je zin om op een frisse ochtend heerlijk te genieten van een wandeling door het bos of door de stad. Je kunt ook gewoon gezellig thuis blijven met een kop koffie en een praatje maken of een spelletje spelen. 

Positief Samen heeft een uitgebreide database met mensen van allerlei slag, die allemaal sociaal bewogen zijn en affiniteit hebben met mensen. We passen u dan bij iemand aan en als het klikt, zal dezelfde persoon u steeds komen bezoeken. 

In Buitenveldert is genoeg te doen en beleven, en het is toch wel zo fijn als u dat samen kunt doen met iemand anders. 

Als je op zoek bent naar gezelschap voor ouderen in Buitenveldert, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek.


Begeleiding voor dementerenden

Categorie : dementie Positief Samen

Begeleiding voor dementerenden? Naarmate dementerenden vorderen in het ziekteproces worden ze steeds afhankelijker van hun omgeving en begeleiding. De mantelzorger zal dan ook steeds meer zorg en ondersteuning moeten geven, en dat kan erg intensief worden. Toch kunnen mensen die lijden aan dementie vaak nog gewoon thuis wonen. Het is belangrijk dat de mantelzorger naarmate het proces vordert niet steeds het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, maar weet waar hulp en begeleiding gevonden kan worden.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam van ruim vijftig ziektes, die allemaal dezelfde symptomen veroorzaken; namelijk dat de hersenen niet meer goed in staat zijn om informatie te verwerken. Doordat zenuwcellen in de hersenen kapot gaan of slecht gaan werken, of de verbinding tussen zenuwcellen verslechterd, functioneren de hersenen niet meer optimaal. Dit kan heel snel gaan, maar vaak is dit ook een langdurig proces, waardoor de dementerende nog jarenlang een redelijk gewoon leven kan leiden. 

Begeleiding voor dementerenden

Begeleiding van dementerenden

Technologische ontwikkelingen in de afgelopen jaren maken het steeds makkelijker om als dementerende zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dit is vaak ook wat men zelf het liefste wil, en bij zeventig procent van de mensen die aan dementie lijden is dit ook mogelijk. Door alarmsystemen, medicijnendispensers en diverse apps wordt het steeds makkelijker. Ook wordt er continue onderzoek gedaan om deze ziektes te behandelen, alhoewel we op dit moment enkel nog in staat zijn om de ziekte te vertragen. Toch blijft het grootste gedeelte van de zorg nog steeds in handen van mantelzorgers en naasten. 

Casemanager

Via de huisarts kan een casemanager dementie aangevraagd worden. Deze trajectbegeleider, ook wel dementieconsulent genoemd, wordt vergoed in de basisverzekering. De casemanager kan, behalve vragen over de ziekte beantwoorden, ook de belangen van de dementerende behartigen en helpen met zorgvoorzieningen en instanties in de regio.

Alzheimer café

Praten met lotgenoten en andere mantelzorgers kan veel hulp bieden. Niet alleen een luisterend oor, maar ervaringen uitwisselen met mensen die soortgelijke situaties ervaren doet je beseffen dat je niet alleen bent. Een Alzheimer Café, Trefpunt of Theehuis is een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen met vragen over dementie.

Begeleiding voor dementerenden

Ondersteuning van mantelzorgers

Mantelzorg is intensief; onderschat het niet en zorg ook voor jezelf. Het kan wonderen doen om af en toe even tijd voor jezelf te kunnen nemen en de zorg even over te dragen aan iemand anders. Ook voor de dementerende is het fijn om contact te hebben met anderen. Denk aan samen koken of eten, lekker in het bos een wandeling gaan maken, of gewoon fijn thuis zitten en een spelletje spelen. Persoonlijke aandacht, waar nodig eventueel ook begeleiding, maar vooral voor gezelschap. Het is belangrijk om niet alleen verder te gaan met het leven, maar daar ook nog plezier aan te beleven. 

Als je op zoek bent naar gezelschap in Amstelveen of omstreken, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek. Positief Samen biedt gezelschap en ondersteuning voor mantelzorgers in Amstelveen en omstreken. We maken ouderen blij en zorgen dat het leven weer plezierig is. Wij zijn een grote steun voor de mantelzorger door een deel van de zorgen op ons te nemen. Door bijvoorbeeld samen met ouderen te koken, te eten, wandelen in het bos of een uitstapje te maken. Gezelligheid en aandacht vinden we heel belangrijk, een mens knapt daar van op. De mantelzorgers vinden het fijn dat wij ook voor hen aandacht hebben, een luisterend oor te bieden en samen dingen te bespreken.

Neem contact op


Mantelzorgers ondersteunen in Amstelveen

Mantelzorgers ondersteunen in Amstelveen? U bent geen mantelzorger van beroep. U heeft waarschijnlijk zelfs geen hulpverlenende achtergrond. Maar er moet toch iemand voor uw vriend, familielid of buur zorgen. Maar mantelzorg is meestal langdurig, en kan erg intensief zijn. Het is niet vreemd als het af en toe allemaal een beetje te veel wordt. Wat ondersteuning kan wonderen doen.

Mantelzorgers in Amstelveen

Zo’n 12% van de inwoners van Amstelveen zijn mantelzorger. Zij doen niet alleen verzorging maar ook dagelijkse noodzakelijke activiteiten, soms ook verpleegkundige handelingen. Mantelzorgers zijn er niet alleen voor ouderen, maar deze maken wel een groot gedeelte van de doelgroep uit. Tenslotte wonen er meer dan 17.000 65-plussers in Amstelveen, en de helft daarvan staat geregistreerd als langdurig ziek. Mantelzorgers zijn vaak degenen die veel van het huishouden van een ander overnemen. Hier kun je niet zomaar mee stoppen natuurlijk. Maar het kan ook erg belastend worden voor jezelf. 

Mantelzorgers in Amstelveen

In Amstelveen hebben 65-plussers gemiddeld minder last van obesitas en andere lichamelijke beperkingen vergeleken met de rest van de regio. Maar eenzaamheid en psychische klachten zijn wel toegenomen, en ook het alcoholgebruik onder ouderen is vrij hoog. Eenzaamheid veroorzaakt door verstoringen van het levenspatroon zoals verhuizen, beëindigen van een relatie of door overlijden van een partner geven vaak langdurige problemen. Meer dan 60% van de inwoners van Amstelveen zijn ongehuwd, gescheiden of verweduwd. Het gebrek aan een intieme relatie zoals een boezemvriend kan ook leiden tot fysieke klachten.

Ondersteuning voor mantelzorgers

De zorg kunnen delen of gewoon af en toe een dag vrij te kunnen nemen kan erg fijn zijn. Mantelzorg is een zware opgave, en het is belangrijk dat je dit ook vol kunt houden. Zelf gezond blijven en op tijd hulp zoeken zijn belangrijk. Ook voormalige mantelzorgers zullen je dit advies meegeven. Door gemotiveerde mensen met een warm hart in te zetten om een deel van je taken over te nemen heb je als mantelzorger structureel tijd om een ochtend, middag of avond in de week voor jezelf te hebben. Op die manier kun je er als mantelzorger weer tegenaan.

Mantelzorgers in Amstelveen

Behalve gezelschap voor ouderen en verlichting van de taken van de mantelzorger, krijg je ook advies en een luisterend oor. De bureaucratie betreffende mantelzorg is al ingewikkeld genoeg en vaak ben je toch al zo vermoeid, om dan ook nog eens met alle regels en instanties rekening te gaan houden.

Je stopt toch niet met plezier maken omdat je ouder wordt? Je wordt juist oud als je stopt met plezier maken. Als je op zoek bent naar gezelschap in Amstelveen, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek. Positief Samen biedt gezelschap en ondersteuning voor mantelzorgers in Amstelveen en omstreken. We maken ouderen blij en zorgen dat het leven weer plezierig is. Wij zijn een grote steun voor de mantelzorger door een deel van de zorgen op ons te nemen. Door bijvoorbeeld samen met ouderen te koken, te eten, wandelen in het bos of een uitstapje te maken. Gezelligheid en aandacht vinden we heel belangrijk, een mens knapt daar van op. De mantelzorgers vinden het fijn dat wij ook voor hen aandacht hebben, een luisterend oor te bieden en samen dingen te bespreken.

Neem contact op


Eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid bij ouderen? Nederland beleefd op dit moment een dubbele vergrijzing; het aantal ouderen neemt toe en mensen worden steeds ouder. Alleen in Amsterdam wonen al 100.000 ouderen. En vele ouderen voelen zich alleen of eenzaam. Landelijk zijn er meer dan een half miljoen mensen die aangeven zich eenzaam te voelen. Niet alleen is dit op zichzelf natuurlijk ontzettend vervelend, maar het is ook ongezond; eenzame ouderen hebben een grotere kans om vroeger te sterven. Die kans is zelfs twee maal zo groot als bij overgewicht.

Eenzaamheid ouderen

Wat zijn de gevolgen en de oorzaken van eenzaamheid bij ouderen?

De gevolgen van eenzaamheid kunnen een verhoogde bloeddruk zijn, hogere stressniveaus en een kans op depressie. Dit zijn sluipende processen die niet van de een op de andere dag ontstaan, maar langzaam en vaak onopgemerkt insluipen in het leven. Vooral voor ouderen is eenzaamheid een gevaar, omdat ze op meerdere manieren contacten verliezen. Eenzaamheid neemt dan ook toe met de leeftijd; zo’n 44% van de 65-plussers voelt zich eenzaam. Van ouderen van 75 jaar of ouder stijgt dit naar 53% en voor 85-plus zelfs naar 63%

  • Het verlies van een partner door ziekte, overlijden of echtscheiding is uiteraard een van de grootste en meest zichtbare redenen voor een toename aan eenzaamheid bij ouderen.
  • Pensionering betekent voor velen een grote vermindering in het aantal sociale contacten. Kleine gesprekken met collega’s of dagelijkse handelingen in het vervoer of met de lunch tellen allemaal bij elkaar op. 
  • Ook door verminderde mobiliteit komen ouderen minder vaak onder de mensen en verliezen ze contacten met buren en kennissen.
  • Verhuizen brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er een compleet nieuwe situatie ontstaat waarbij je weer nieuwe buren moet leren kennen. Ouderen blijven het liefst dan ook gewoon thuis wonen waar ze al jaren bekend zijn. Maar ook als mensen op hetzelfde adres blijven wonen, kan het zijn dat door de jaren heen de buurt is verandert. Bijvoorbeeld doordat de buurtsupermarkt weg is of wanneer kennissen en buren zijn verhuisd, waardoor sociale contacten ook verwateren.
  • Ook geld speelt een rol in eenzaamheid, want voor vele sociale activiteiten maak je toch kosten; een terrasje of een treinkaartje, verjaardagscadeautjes of gewoon iets lekkers bij de koffie. Mensen die moeite hebben om rond te komen lopen ook een groter risico om eenzaamheid. Vaak gaat dit niet eens bewust, maar ga je toch minder activiteiten vermijden en heb je daardoor dus ook weer minder sociale contacten. 

Eenzaamheid is niet beperkt tot ouderen

Eenzaamheid met betrekking tot ouderen kan ook tot eenzaamheid van mantelzorgers leiden. Mantelzorgers die voor lange tijd en intensief voor ouderen moeten zorgen kunnen ook problemen krijgen dat ze een vermindering in hun eigen sociale contacten opmerken. Vooral als de verzorging aan huis gebonden is. 

Het belang van gezelschap en positiviteit

Het is dan ook niet verrassend dat een beetje gezelschap vaak wonderend doet. Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de oudere, kan Positief Samen zorgen dat er af en toe iemand langs komt voor een kopje koffie of een spelletje. Je kunt samen een wandeling gaan maken of een andere activiteit doen. Waarom niet samen een hapje koken en gezellig samen eten? Je stopt toch niet met plezier maken omdat je ouder wordt? Je wordt juist oud als je stopt met plezier maken. Ben je eenzaam? Of ben je op zoek om eenzaamheid bij een oudere tegen te gaan, bel dan even, of stuur ons een e-mail, voor een vrijblijvend gesprek.


Eenzame ouderen in Amstelveen

Eenzame ouderen in Amstelveen? Mensen die eenzaam zijn voelen zich niet verbonden, of ervaren een gemis aan hechte emotionele banden met anderen. 

Behalve deze negatieve gevoelens, gaat dit vaak ook gepaard met fysieke klachten. Alhoewel de ouderen van Amstelveen het net iets beter doen vergeleken met de rest van het land, is het percentage ouderen dat zich eenzaam voelt toch behoorlijk toegenomen in de afgelopen jaren.

Daarom is het zo fijn dat wel Positief Samen iets kunnen doen tegen eenzaamheid. Eén of twee keer per week een uitje of samen kletsen werkt helend. Onze cliënten kijken echt uit naar dat samen zijn. Vandaar dat onze dienst niet gratis is, op basis van vrijwilligers is de dienst niet consistent te maken. De Posidiva’s hebben echt een band met de cliënten. 

Eenzame ouderen in Amstelveen

Is eenzaamheid hetzelfde als alleen zijn?

Als je de definitie erbij haalt kom je uit bij het ervaren verschil tussen gewenste en aanwezige contacten. Dit is dus voor iedereen persoonlijk en voor iedereen anders. 

Dat betekent dan ook dat het niet precies hetzelfde is als alleen zijn. Je kunt veel contacten om je heen hebben maar je nog steeds eenzaam voelen. Het is mogelijk dat je dit toch ervaart als minder contacten dan je zou willen, of dat de kwaliteit van de relaties achterblijft. Je kunt tenslotte elke dag een praatje maken met je buren zonder dat daarbij erg persoonlijke dingen worden besproken.

In Amstelveen hebben 65-plussers gemiddeld minder last van obesitas en andere lichamelijke beperkingen, vergeleken met de rest van de regio. Maar eenzaamheid en psychische klachten zijn wel toegenomen, en ook het alcoholgebruik onder ouderen is vrij hoog. 

De oorzaken van eenzaamheid liggen vaak in verstoringen van het levenspatroon. Verhuizen, beëindigen van een relatie of door overlijden van een partner zijn veel voorkomende oorzaken. Ook het gebrek aan een intieme relatie zoals een boezemvriend kan leiden tot eenzaamheid gerelateerde klachten.

Eenzame ouderen in Amstelveen

Verschillende vormen van eenzaamheid

Eenzaamheid is niet voor iedereen gelijk. Mensen die zich eenzaam voelen omdat ze weinig sociale contacten hebben zijn ‘sociaal eenzaam’. Het beste hiervoor is om nieuwe contacten te leggen door actiever om te gaan met mensen in de buurt, aan activiteiten mee te doen, op sociale netwerken online te gaan zoeken, of door middel van huisbezoek of bezoekdiensten vrienden te maken.

Aan de andere kant heb je mensen die wel genoeg contacten hebben met anderen, maar met deze mensen geen emotionele band hebben en zich daardoor ‘emotioneel eenzaam’ voelen. 

Wellicht zijn veel van de contacten maar vage kennissen of buren waarmee je niet snel een diepgaand gesprek aangaat. Voor hen is het belangrijk om bestaande contacten te verdiepen, oude contacten te hernieuwen, of naar nieuwe contacten op zoek te gaan waarmee ze wel een diepere band kunnen aangaan. Iemand die af en toe eens langs komt of belt, waarmee ze dingen kunt gaan doen

De oplossing voor eenzame ouderen in Amstelveen?

Iedereen heeft een andere aanpak nodig om eenzaamheid tegen te gaan. Er is geen all-for-one oplossing. Natuurlijk is voorkomen ook beter dan genezen. Probeer altijd om een goed sociaal netwerk te onderhouden. 

Als er toch een probleem is dan is de eerste stap dat men zelf moet willen verbetering aanbrengen in de situatie; er moet een besluit genomen worden om actie te gaan ondernemen. 

Om te bepalen wat de juiste actie is, moet de oorzaak worden bepaald, die is veelal afhankelijk van de persoonlijke situatie. Daarop gebaseerd kunnen dan activiteiten worden bedacht om de eenzaamheid tegen te gaan. 

Heeft u behoefte aan gezelschap om leuke dingen mee te doen? Of heeft u familieleden die behoefte hebben aan gezelschap? Stuur dan een mailtje naar info@positiefsamen.nl